معیار نکسوس یک معیار خوب برای نحوه برخورد با بیمار ترومایی و گرفتن گرافی گردن می باشد.


ادامه مطلب ...