زایمان بریچ یا به انگلیسی: Breech birth زمانی است که جنین با پا یا باسن از رحم بدنیا می آید.


ادامه مطلب ...