نوعی بک بورد جدید با ترکیب اسکوپ و بک بورد


یکی از مشکلات پرسنل فوریتهای پزشکی در صحنه حوادث خصوصا حوادث ترافیکی انتقال مصدوم بر روی بک بورد می باشد.اسکوپ چون دو تکه می باشد و نیاز به بلند کردن مصدوم نیست ، وسیله خوبی برای جابجا کردن مصدوم است اما فقط در حد انتقال از روی سطح زمین به روی بک بورد چون این وسیله حفاظت مناسبی از ستون فقرات مصدوم ندارد.

کامبی بک بورد یا کامبی کریر از ترکیب اسکوپ و بک بورد ساخته شده و به راحتی اسکوپ زیر بدن مصدوم قرار می گیرد و خاصیت حفاظت کامل از ستون فقرات مصدوم را نیز دارد. ضمنا فلز بکار رفته در آن مانعی برای عکس برداری با اشعه ایکس نیست و می توان مانند بک بورد ساده مصدوم را نیز با این بک بورد برای گرافی با اشعه ایکس به رادیولوژی فرستاد.

.

انواع دیگر از بک بوردهای اورژانس پیش بیمارستانی

بک بورد لبه دار


 بک بورد چرخ دار


 این بک بورد از ترکیب یک چرخ مخصوص پله با بک بورد ساخته می شود.

بک بورد دسته دار: