وسیله ای جدید جهت باز نگهداشتن راه هوایی بیمار


  LT king    laryngeal tube

 

 

فیلم آموزشی نحوه جاگذاری لارنژیال تیوب