کمردرد دومین علت مراجعه به پزشک، دومین علت غیبت از کار و سومین علت جراحی را تشکیل می‌دهد. همچنین هزینه‌برترین مشکل بهداشت شغلی است به‌طوری که 25% کل تعداد موارد غرامت و33% کل هزینه‌های غرامت به علت کمردرد می‌باشد. 


در شغل فوریتهای پزشکی با توجه به ضرورت حمل و جابجا کردن بیمار و مصدوم تعداد زیادی از پرسنل دچار کمردرد و عوارض ناشی از بلند کردن مصدوم در صحنه حادثه می باشند. 

یکی از اقدامات مناسب برای پیشگیری و درمان کمردرد،انجام نرمش های مخصوص تقویت عضلات کمر می باشد. در اینجا به تعدادی از این حرکت های درمانی اشاره می کنیم.

.

.

.

.

.

.

.