تروما به ستون فقرات

انواع تروما بر حسب عامل بوجود آورنده :

1- ترومای نافذ : SHARP TRAUMA 

2-ترومای کند یا غیر نافذ: BLUNT TRAUMA

 

 

 

علایم تروما به ستون فقرات:

١. دردشدید برروی مهره شکسته در هنگام لمس ستون مهره ها

٢. درد در ناحیه کمر یا گردن که البته ممکن است بدلیل درد شدیدتر درمناطق دیگر مورد توجه نباشد.

٣. جابجائی مهره به هنگام لمس آن یعنی ردیف ستون مهره ها بصورت نامنظم شود یا بصورت پله مانند یا جابجا لمس شود .

۴. عدم حرکت در اندام های بیمار

۵. احساس بی حسی درنواحی خاصی ازبدن

۶. بی اختیاری ادراری ومدفوعی و یا ناتوانی دردفع

 

/ 0 نظر / 122 بازدید