معیار NEXUS

یکی از سوالات مهم پرسنل درمانی این است که آیا برای همه بیماران ترومایی بستن کلار گردنی و گرفتن گرافی لازم است؟

همانطور که می دانید یکی از اقدامات اولیه در برخورد با بیمار ترومایی ثابت سازی سر و گردن با دست و سپس با کلار گردنی می باشد تا در بیمارستان پس از انجام گرافی از عدم آسیب ستون فقرات مطمئن شوند. حال با توجه به معیار استاندارد نکسوس شما می توانید تعین کنید که بیمار در اورژانس به گرافی از مهره های گردن نیاز دارد یا خیر.

National Emergency X-Radiography Utilization Study     NEXUS

اولین بار در سال 1992 انجمن ملی رادیولوژی آمریکا با مطالعه روی 34000 بیمار ترومایی در 21 دپارتمان اورژانس ایالات متحده این 5 ملاک را برای گرفتن گرافی از گردن قرار داد( میزان حساسیت 99.6%).در صورتیکه بیمار یکی از این معیارها را داشته باشد بایستی از گردن وی گرافی گرفته شود در غیر این صورت امکان آسیب مهره های گردنی بسیار کم است.

 

در سال 2001 معیار دیگری با مطالعه بر روی 8924 بیمار ترومای ( از نوع بلانت) توسط پزوهشگران کانادایی پیشنهاد شد که میزان حساسیت آن 100% می باشد.

منبع:

https://www.ebmedicine.net/topics.php?paction=showTopicSeg&topic_id=189&seg_id=3909

 

/ 0 نظر / 142 بازدید