# اورژانس_طبی_پیش_بیمارستانی

کلیات اورژانس پیش بیمارستانی

Emergency Medical Services      تاریخچه اورژانس+تصاویر    15 جزء EMS طبق قوانین EMSS عبارتنداز: 1- نیروی انسانی 2- آموزش 3- ارتباطات 4- حمل و نقل 5-مرکز اورژانس 6- واحدهای مراقبت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 500 بازدید