تریاژ به روش START

هدف از تریاژ- اولویت بندی و تشخیص بیمارانی است که نمی توانند جهت معاینه منتظر بمانند.
تاریخچه تریاژ:
کلمه تریاژ ابتدا در میدان جنگ و توسط پزشک ناپلئون بناپارت جهت اولویت بندی سربازان مجروح بکار می رفت.
•تقسیم بندی سربازان به 3 گروه :
1-بیماران با صدمه شدید غیر قابل نجات
2-بیماران نیازمند اقدام فوری
3-بیمارانی که میتوانند منتظر بمانند
•هدف : بازگشت هر چه سریعتر تعداد  بیشتری سرباز به میدان جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 713 بازدید